Servizo de atención integral, promoción da autonomía e inclusión social

ACCU Ourense implementa o Servizo de atención integral que é un proxecto de continuidade cunha longa traxectoria no tempo e coa finalidade de ofrecer actuacións de intervención e atención integral en prol da autonomía persoal e vida independente de todas as persoas afectadas de enfermidades inflamatorias intestinais, as súas familias e a toda a contorna, subliñando, maioritariamente, a abordaxe das realidades médicas, sociais e económicas que poden presentarse por mor destas patoloxías.

Este servizo impleméntase ao longo destes anos porque a maior parte das demandas efectuadas á entidade están vinculadas á atención integral, destacando a necesidade expresada de manter a autonomía persoal e lograr a inclusión social a través das seguintes accións:

  • Intervención social e asesoramento
  • Acompañamento e apoio persoal
  • Atención á autonomía
  • Integración sociolaboral
  • Sensibilización, concienciación e visibilización

Así, ACCU Ourense conta con profesionais do traballo social, ciencias da saúde, psicoloxía, abogacía, fisioterapia, administración e terapia ocupacional co fin de desenvolver as seguintes actuacións:

Servizos
Intervención social
Profesional: Traballadora social
Horario: De lúns a venres de 9:00 a 14:00
Asesoría xurídica
Profesional: Avogado
Horario: Con cita previa
Atención psicolóxica
Profesional: Psicóloga clínica
Horario: Con cita previa
Fisioterapia
Profesional: Equipo de fisioterapia
Horario: Con cita previa
Integración laboral
Profesional: Equipo de orientación laboral
Horario: Con cita previa
Atención afectivo-sexual
Profesional: Orientadoras
Horario: Con cita previa
Terapia ocupacional
Profesional: Terapeuta ocupacional
Horario: Con cita previa
Logopedia
Profesional: Logopeda
Horario: Con cita previa