Misión, visión, principios e valores

Misión

ACCU Ourense ten como misión implementar e desenvolver actividades encamiñadas á promoción, planificación e intervención que permitan alcanzar unha mellor calidade de vida ás persoas con enfermidades inflamatorias intestinais, asegurando a atención centrada nas persoas como eixo central do noso traballo.

Visión

ACCU Ourense ten como visión constituírse nunha entidade consolidada e amplamente recoñecida pola sociedade polos seus valores, compromiso e liderado nas metodoloxías de traballo e na excelencia das actuacións dirixidas ao grupo social de persoas con EII e as súas familias.

Principios e valores

ACCU Ourense é unha organización sen ánimo de lucro que se define como unha entidade de interese social, independente, libre, aconfesional, apartidista, non gubernamental e de carácter voluntario.

Así, desenvolve todas as actuacións basándose nos seguintes principios e valores:

  • Democracia interna
  • Solidaridade entre os seus membros
  • Impulso da participación dos seus membros en todas as súas actuacións
  • Transparencia e publicidade na xestión e actuación
  • Protección dos dereitos e necesidades do grupo por encima dos intereses particulares
  • Defensa do grupo social como titular de dereitos, evitando as mensaxes sentimentalistas, paternalistas ou asistenciais
  • Cooperación con axentes sociais
  • Innovación social
  • Sostenibilidade e respecto ao medioambiente no desenvolvemento de todas as actuacións
  • Transversalidade da perspectiva de xénero y de diversidade na planificación, estratexias e actuacións desenvolvidas pola entidade