Enfermidade de Crohn

Esta patoloxía debe o seu nome ao doctor Burrill B. Crohn, quen en 1932, xunto con Oppenheimer y Ginzburg, describiu o que actualmente coñecemos como enfermidade de Crohn. O traballo onde deu a coñecer os seus achados titulábase “Ileitis rexional: entidade patolóxica e clínica”

A enfermidade de Crohn é unha patoloxía inflamatoria crónica que pode afectar a calquera parte do aparello dixestivo, xa sexa a boca, o esófago, o estómago, o intestino delgado, o intestino groso, o recto e o ano, sendo máis frecuente que se presente na parte final do intestino delgado e no comezo do colon. Ademais, polo seu carácter sistémico, pode afectar a outras partes do corpo a maiores do tracto dixestivo, coñecéndose como manifestacións extraintestinales da enfermidade de Crohn.

Así, adoita afectar a todo o espesor da parede intestinal e os seus síntomas dependen da localización e extensión das zonas afectadas que, frecuentemente, preséntanse de forma intermitente, alternando partes sas e partes afectadas.

Os síntomas máis comúns na enfermidade de Crohn son os seguintes:

  • Dor abdominal
  • Diarrea
  • Rectorraxias
  • Fisuras e úlceras
  • Cansanzo e fatiga
  • Febre
  • Falta de apetito e perda de peso
  • Malestar xeral e debilidade
  • Manifestacións extraintestinais como, entre outras, oftalmolóxicas, articulares, dermatolóxicas, nefrolóxicas e vesiculares

Actualmente, non se coñece a causa nin a cura da enfermidade de Crohn. Por iso é polo que desde as ACCU promovemos a investigación o estudo e a innovación en enfermidade inflamatoria intestinal, e, coa axuda das persoas doantes e socias, implementamos servizos e proxectos coa finalidade de aumentar a autonomía persoal e vida independente das persoas con enfermidade inflamatoria intestinal.