EII Pediátrica

Diagnóstico

Nos últimos anos, diversos estudos móstrannos que se está producindo un incremento notable na incidencia das EII en menores co aumento do diagnóstico de novos casos nestes grupos de idade. De tal maneira, obsérvase que existe unha duplicación aproximada da taxa de incidencia na última década, destacando que unha terceira parte das persoas recentemente diagnosticadas teñen menos de 18 anos.

Recentemente, demostrouse que a EII pediátrica presenta características diferenciais e pode ser moi distinta á manifestación en persoas adultas, observándose que o comportamento da EII en menores, en canto a extensión, gravidade e resposta aos tratamentos, é diferente ao comportamento en persoas adultas.

É prioritario, pois, o diagnóstico precoz, de forma que a Sociedade Europea de Gastroenteroloxía, Hepatoloxía e Nutrición Pediátrica establece os criterios de Oporto para establecer un diagnóstico de seguridade en caso de sospeita dunha EII en menores.

Tratamento

Unha vez diagnosticada a EII, o tratamento baséase fundamentalmente nas mesmas terapias utilizadas nas persoas adultas, buscando controlar a EII, remitila a longo prazo, normalizar o estado nutricional e lograr o menor impacto posible na calidade de vida, o crecemento e o desenvolvemento das persoas afectadas.

O tratamento farmacolóxico habitual nas persoas con EII pediátrica consiste na utilización dun ou varios dos tratamentos seguintes:

  • Aminosalicilatos
  • Corticoides
  • Terapia nutricional
  • Inmunomoduladores
  • Fármacos biolóxicos e/ou ciruxía

Do mesmo xeito, é moi importante dar prioridade ao tratamento social e psicolóxico da EII en idade pediátrica proporcionando á persoa afectada, a súa familia e a súa contorna intervencións dirixidas a tratar os aspectos psicosociais, mellorar a calidade de vida e aumentar a autonomía persoal e vida independente.

Por iso é polo que sexa fundamental a creación de Unidades de atención integral en EII formadas por equipos interdisciplinares que presten atención integral, intervindo nos aspectos físicos, psicolóxicos e sociais de cada persoa de forma individualizada.