Colite ulcerosa

Por primeira vez, en 1859, foi nomeada esta patoloxía como colite ulcerosa, relacionando o descubrimento da enfermidade co doutor Samuel Wilks. Posteriormente, en 1909, realizouse un simposio onde se presentaron 300 casos de colite ulcerosa recollidos nos distintos hospitais de Londres.

A colite ulcerosa é unha enfermidade inflamatoria intestinal crónica que afecta ao colon (intestino groso), danando o revestimento interno do tecido intestinal e, habitualmente, comeza no recto e esténdese a outros segmentos do colon de maneira continua e simétrica. Ademais, poden presentarse manifestacións extraintestinales de índole dermatolóxicas, oftalmolóxicas, reumatolóxicas, etc.

Os síntomas máis frecuentes na colite ulcerosa son:

  • Diarrea con mucosidade e sangue
  • Dor abdominal
  • Febre
  • Perda de peso
  • Anemia
  • Cansanzo e fatiga
  • Malestar xeral e debilidade
  • Manifestacións extraintestinais como, entre outras, oftalmolóxicas, articulares, dermatolóxicas, nefrolóxicas e vesiculares

Actualmente, non se coñece a causa nin a cura da colite ulcerosa. Por iso é polo que desde as ACCU promovemos a investigación o estudo e a innovación en enfermidade inflamatoria intestinal, e, coa axuda das persoas doantes e socias, implementamos servizos e proxectos coa finalidade de aumentar a autonomía persoal e vida independente das persoas con enfermidade inflamatoria intestinal.